Kontaktirajte nas!   011/3546-067 |  office@dunavauto.co.rs

DUNAV Auto

Poklon vaučeri

 Поводом пролећне акције за осигурање аутомобила која ће трајати у периоду од 22.03.2021. године до 30.04.2021. године, приликом закључивања и обнове уговора о осигурању комбинованог осигурања моторних возила (АУТО КАСКО), ауто незгоде и помоћи на путу, Компанија ће одобравати на свим продајним местима примену комерцијалних попуста на премију осигурања.

    Такође поводом наведене пролећне акције одобрава се додатни поклон,  за путнички и теретни програм у фиксном износу од  4.000,00 динара, који можете искористити на свим Дунав центрима и техничким прегледима Дунав аута, почев од 22.03.2021.године, до 30.04.2021. године, уз закључену полису АУТО КАСКА, за сва возила, како она која која се први пут региструју, тако и за сва остала возила, (обнова осигурања, као и уговарање осигурања за половна возила).

          Гарантна писма која су издата сагласно претходном тексту, могу се реализовати до 31.08.2021. године, за плаћање услуга и куповину робе искључиво на Дунав центрима и техничким прегледима Дунав аута.

 

Vaučer„Dunav osiguranje“ i „Dunav auto“ donirali 11,35 miliona dinara RFZO-u i Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“

 

Preduzeće „Dunav auto“, koje posluje u sastavu Kompanije „Dunav osiguranje“, doniralo novo putničko vozilo marke fiat 500L Mirror vrednosti 1,35 miliona dinara Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“. Vozilo će koristiti terenskim službama Instituta da stignu svuda gde se njihova pomoć očekuje u borbi za suzbijanje epidemiije Covid-19.

Podrška i pomoć su dragoceni ukoliko stignu u pravo vreme.Otvorena je nova poslovna jedinica u Vršcu

Presecanjem vrpce, predsednik IO Kompanije „Dunav osiguranje“ mr Mirko Petrović i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, 8. maja, u Vršcu, su pustili u rad novu pоslоvnicu Kоmpаniје i „Dunаv cеntar“. 

U svom obraćanju brojnim zvanicama i medijima, na svečanosti organizovanoj tim povodom, predsednik IO „Dunav osiguranja“ mr Mirko Petrović je istakao:
-Оtvаrаnjе nоvоg оbјеktа kојi оbјеdinjuје pоslоvnicu Kоmpаniје i „Dunаv cеntаr“ u Vršcu pоtvrdа је iskrеnе pоsvеćеnоsti nаšе kućе dа širi svојu pоslоvnu mrеžu i јаčа svојu pоziciјu u оvоm оkrugu, prаtеći pоtrеbе svојih kоrisnikа.

Nаši pоslоvni intеrеsi nаlаgаli su dа uđеmо u оvu invеsticiјu iz dvа rаzlоgа. Prvi rаzlоg је žеlја dа prоširimо mrеžu tеhničkih prеglеdа nаšе kоmpаniје i „Dunаv аutа“, nаšе ćеrkе firmе, kоја је nајvеći brеnd u dеlаtnоsti tеhničkih prеglеdа. Nа tržištu kоје brојi оkо 1.250 tеhničkih prеglеdа, „Dunаv аutо“ imа učеšćе оd 7,5 оdstо, i оd ukupnоg brоја gоdišnjе izvrši 150.000 tеhničkih prеglеdа zа vоzilа. U „Dunаv“ cеntrimа gоdišnjе sе zаklјuči оkо 100.000 pоlisа оsigurаnjа оd „аutо-оdgоvоrnоsti“, sа prеmiјоm оd miliјаrdu i tristа miliоnа dinаrа. Оtvаrаnjеm tеhničkоg prеglеdа mi оbеzbеđuјеmо nајvišе stаndаrdе kоntrоlе isprаvnоsti vоzilа i pоvеćаvаmо stеpеn bеzbеdnоsti u sаоbrаćајu, а kоrisniku istоvrеmеnо dајеmо mоgućnоst dа nа јеdnоm mеstu оbаvi svе pоslоvе vеzаnе zа rеgistrаciјu i оsigurаnjе vоzilа.

Drugi rаzlоg јеstе žеlја dа sе približimо nаšim kоrisnicimа, kаkо u prоcеsu prоdаје pоlisа tаkо i prоcеsu priјаvе, prоcеnе i likvidаciје štеtа, i dа pоbоlјšаmо kvаlitеt uslugа kоје im pružаmо.

Grаd Vršаc dаnаs dоbiја јеdаn nоv i mоdеrаn pоslоvni оbјеkаt Kоmpаniје „Dunаv оsigurаnjе“, kоmpаniје kоја је sinоnim zа оsigurаnjе u Srbiјi i lidеr nа оsigurаvајućеm tržištu sа učеšćеm оd 26,6 prоcеnаtа. U prеthоdnој gоdini prоdаli smо gоtоvо 1.900.000 pоlisа i оstvаrili prеmiјu vеću оd 200 miliоnа еvrа, а tеhničkе rеzеrvе, kао gаrаnciја zа budućе оbаvеzе Kоmpаniје prеmа zаklјučеnim pоlisаmа оsigurаnjа, оbrаčunаtе su u iznоsu оd 24,18 miliјаrdi dinаrа i u pоtpunоsti su pоkrivеnе u sklаdu sа Zаkоnоm. Тržišnо učеšćе Kоmpаniје u nеživоtnim оsigurаnjimа је 33 оdstо, dоk је njеnо učеšćе nа tržištu оsigurаnjа оd аutо-оdgоvоrnоsti 36 оdstо. Ukupаn brој prоdаtih pоlisа оsigurаnjа оd аutо-оdgоvоrnоsti u prеthоdnој gоdini је 800.000, zaključio je Petrović.

Ispred Kompanije zvanicama su se obratili i direktor „Dunav auta“ Andrija Vujičić i direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ Pančevo Dragoljub Malović.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović u izjavi novinarima rekla je da otvaranje poslovnice „Dunav osiguranje“ i „Dunav centra“ za građane Vršca znači nova radna mesta, bolji kvalitet usluga i priliku da sve poslove koji se odnose na osiguranje i tehnički pregled vozila obave na jednom mestu.

Radno vreme nove poslovnice Kompanije „Dunav“ i „Dunav centra“ je od 8 do 16 časova svakog radnog dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 013 832-256Otvorena je nova poslovna jedinica na Novom Beogradu

Otvorena je nova poslovna jedinica na Novom Beogradu

Tanjug

Ulica Jurija Gagarina 165

Ovaj tehnički pregled u Bloku 45, nekada u sistemu „Parking servisa“, ima dugu tradiciju i mnogi vozači su godinama  navikli na ovu adresu.

Sada kada je ovaj tehnički pregled u sistemu „Dunav osiguranja“ i „Dunav auta“, pružanje vrhunske usluge je ponovo dostupno na staroj lokaciji, na zadovoljstvo svih naših korisnika, i to svakog radnog dana od 8 do 17 časova, odnosno subotom od 8 do 13 časova.

 

 Dunav autu nagrada za doprinos i posvećenost bezbednosti saobraćaja na putevima

Nagradu za doprinos i posvecenost bezbednosti saobracaja na putevima žiri Automobilskog foruma 2014 dodelio je preduzecu Dunav auto, društvu koje posluje u sastavu Kompanije Dunav osiguranje.

 

U vreme kada Dunav auto obeležava 15 godina postojanja, nagrada Automobilskog foruma dolazi kao potvrda kvaliteta u obavljanju tehnickih pregleda, uprkos hiperprodukciji u toj delatnosti u poslednjih nekoliko godina. Dunav auto ostaje dosledan sloganu „Sigurni na putu”, kao i principu da je jedino tehnicki ispravno vozilo dobro za ucešce u saobracaju. U skladu s tim principom, Dunav auto ce u godini svog jubileja, uz strucnu podršku najvažnije organizacije iz ove oblasti na svetu CITA, pokrenuti niz aktivnosti na unapredenju struke tehnickog pregleda, i pozvati sve relevantne ucesnike i zvanicne organe da doprinesu regulisanju ove oblasti, što je u interesu cele društvene zajednice – rekao je u obracanju medijima Andrija Vujicic, direktor Dunav auta.

Preduzece Dunav auto posveceno je bezbednosti saobracaja, i saglasno tom opredeljenju, poseduje najveci broj servisa u Srbiji. Sa više od 80 centara za tehnicki pregled širom zemlje, Dunav auto predstavlja najvecu organizaciju u svojoj delatnosti u regionu, ciji je rad prepoznao i priznao i Medunarodni komitet za tehnicke preglede (International Motor Vehicle Inspection Committee – CITA).Otvoren Dunav centar u Šapcu

Kompanija Dunav osiguranje, sa svojim preduzecem Dunav autom, otvorila je u Šapcu novi Dunav centar. Prvi objekat ove vrste u najvecem gradu u macvanskom regionu nalazi se u Ulici Janka Veselinovica bb.

Novi Dunav centar u Šapcu, koji se prostire na površini od 300 kvadratnih metara, karakteristican je po razgranatosti vrsta i kvalitetu usluga u oblasti automobilske industrije. Radi se o najsavremenijem auto-centru, gde vlasnici motornih vozila na jednom mestu mogu da obave tehnicki pregled i registraciju vozila, ugradnju i zamenu automobilskih stakala, kao i da sklope polisu za auto i kasko osiguranje, auto-bonus plus, osiguranje od auto-nezgode i polisu pomoc na putu. U planu je i proširivanje servisnih usluga, na usluge servisiranja i popravke automobila, zamenu i balansiranje pneumatika, i održavanje klima-uredaja automobila.

Osnovni razlog za otvaranje ovog modernog centra jeste centralizacija usluga, uz tesnu saradnju Dunav osiguranja i Dunav auta. Centar raspolaže najsavremenijom opremom i izuzetno strucnim kadrom.

Posebna pogodnost za naše osiguranike jeste i kreditiranje troškova registracije vozila na šest rata za zaposlene i penzionere, kao i odobravanje veb-kredita za poljoprivrednike koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Dunav centar ponudice osiguranicima tehnicki pregled po promotivnoj ceni od 600 dinara ( za sve kategorije vozila) kao i izdavanje zelenog kartona za samo 2.000 dinara. Cinjenica da se svi poslovi u vezi sa održavanjem i registracijom motornog vozila mogu obaviti na jednom mestu najvažniji je benefit za naše klijente, pre svega zbog uštede vremena.Budite u centru pažnje!

Dodite u novootvoreni DUNAV CENTAR BEOGRAD i prepustite se vrhunskoj usluzi i pažnji našeg osoblja. Sve što treba da obavite vezano za vaš automobil – obavite efikasno i na jednom mestu!